Balansen mellan stillhet och rörelse - en otrolig kraft!
Välkommen på Introduktionsdag i Mindfulcoaching ombord på ett fartyg i centrala Göteborg - fredag 24 maj!


Vardagsträning i medveten närvaro och coaching ger inte bara mer energi utan även förbättrad koncentrations-, besluts- och handlingsförmåga. Användbart både privat och i ett yrkesliv där du handleder, vårdar, utbildar eller kanske leder andra. 


Vår utgångspunkt är att det är den egna träningen i medveten närvaro och coachande kommunikation som utvecklar förmågor som aktivt lyssnande, intuition, medkännande och samverkan i rätt riktning. 


Introduktionsdag med grundläggande mindfulcoach-övningar är fredag 24 maj 09-16:30 på en båt förtöjd i Göteborg. Då får du även information om processutbildningen (nedan) till diplomerad Mindful coach som startar i september 2024.


Frågor och anmälan: 070-777 62 42, info@eken.one

Diplomutbildning till Mindful Coach - fyra moduler september 2024 till juni 2025.


Denna användbara och internationellt gångbara utbildning riktar sig till dig som vill utvecklas i din kommunikation och som den unika människa du är. Och på ett bättre sätt kunna stödja och motivera - både dig själv och andra.Ur innehållet:


Coachingövningar, mindfulness och mindful tapping synkroniserar hjärnans funktioner och öppnar upp för meningsfullt lärande. Att genom ord försöka förstå vad mindful coaching är, är ingen god idé. Däremot att med nyfikenhet och en tillåtande attityd - träna och se vad som som händer.International Coach Federations kärnkompetenser för professionella coacher:

  • Agera etiskt
  • Införliva ett coachande förhållningssätt
  • Upprätta och följa avtal och överenskommelser
  • Bygga förtroende och trygghet
  • Bibehålla närvaro
  • Lyssna aktivt
  • Väcka medvetenhet
  • Främja lärande och utveckling


Här lägger vi särskild tyngdpunkt på aktivt lyssnande, coachingnärvaro och väcka medvetenhet.Självkännedom - vem är det som tittar fram bakom dina ögon?

Självreflektion utifrån några modeller och teorier om människors olika drivkrafter, strategier och utvecklingsvägar. Självinsikt och gruppsykologisk kompetens en grund i god kommunikation och socialt samspel. Kreativitet, innovation och meningsskapande - överraska dig själv!

Stimulera alla sinnen och kom bakom det tänkta och talade genom kreativa uttryck och enkla medvetandegörande verktyg - att använda för egen del och i coachingen. Genom skapande blir vi inte bara innovativa utan når även fram till kärnfrågan.Aktionsinlärning tillämpas; "learning by doing".Vi ser fram emot att ha dig med i en härlig grupp!


Hälsar handledarna,

Lena Breitholtz och Pernilla Jalneskog P.S. Uppdaterar inom kort datum för utbildningsdagar september 2024 - maj 2025. D.S.Frågor och anmälan: info@eken.one  070-777 62 42Liz Hall beskriver hur allt fler organisationer integrerar mindfulness och ett coachande förhållningssätt i sin kultur. Några av effekterna är mentalt uthålliga, socialt kapabla och samverkansorienterade människor. 


REFERENSUPPDRAG


Grupper

Handledare i ackrediterad coachutbildning enligt International Coach Federation, ICF, för Coach Companion

Hälsofrämjande ledarskap; handledning i öppet/blandat ledarnätverk, Ledarloopen.

Hälsofrämjande personalutveckling; workshop "den goda arbetsplatsen" och löpande inspirationsdagar för en enhet i Göteborgs stad.

Mindfulness och stresshantering i vardag och arbete, uppdrag i arbetslivsinriktad rehabilitering, Medborgarskolan och Samverkan


Projektledning av innovationsprojektet Kulturloop, i samverkan med Almi innovation och Centrum för kultur och hälsa.

Utbildningar i Cochande förhållningssätt på uppdrag av Trygghetsrådet och Medborgarskolan

Utbildning i Cochande förhållningssätt för entreprenörer, terapeuter och andra som på olika sätt stödjer och motiverar människor i sitt arbete.Hälsofrämjande organisationsutveckling

Analys- och processtöd i löpande utveckling av den psykosociala arbetsmiljön. Friskolan i Kärna

Analys- och processtöd samt projektledning av hälsoutvecklingsprojekt med målgruppen 150 grafiska företag i Västsverige.

Analys- och processtöd för en hälsofrämjande arbetsplats och enhet i Göteborgs stad.