Låt din härliga personlighet få lysa! Fullt ut.
Livscoaching - till glädje för dig själv och andra.Om du vill investera i din hälsa, dina relationer och viktiga livsmål - vad är då mer fruktbart än att i trygg och kreativ miljö dryfta insikter, aktuella frågor och galna idéer?Vad du än har på hjärtat (och kanske hjärnan), stora livsfrågor eller helt vardagliga, så behandlas det varsamt och med International Coach Federations värdegrund, kompetenser och etiska riktlinjer. Allt som sägs stannar i rummet. Ingen journalföring.


 

Ett första individuellt syftesmöte på 30 minuter är kostnadsfritt, välkommen att boka ditt.Vad är viktigast för dig just nu?

 • Livsmening, motivation och känsla av sammanhang - existentiellt hälsa
 • Mental styrketräning, självkänsla, självinsikt och känslohantering
 • Uppbyggande relationer, miljöer och sammanhang
 • Visioner och genuina mål - bortom omgivningens och dina egna rätt och fel.
 • Vanor och vardagsstruktur - hur behöver du ordna livet för att må och fungera som bäst?
 • Kreativitet, lekfullhet och kulturhälsa
 • Naturens helande kraft
 • Något helt annat du står i just nu - eller har skjutit upp alldeles för länge?Kontakt: info@eken.one  070-777 62 42
Mindful coaching och mindful tapping - inre frid och hjärnhälsa ger yttre fred och framsteg.


Autonoma nervsystemet kan balanseras, strukturer i hjärnan omformas och dina berättelser om dig själv, andra och livet - hitta nya vägar.I vardagen utsätts vi alla för inre och yttre stress. En del människor bär dessutom på små och stora trauman som skapats under uppväxten och livet. Då är autonoma nervsystemet, ANS, ibland extremt lättstriggat och ger oönskade reaktioner som "fight, flight, freeze and fade". Det kan i sin tur ge problem med hälsa (psykisk och fysisk), relationer och prestationer.


Positivt är att dessa "känslominnen" genom aktivering och stimulering av limbiska systemet och vagusnerven - kan skrivas om och transformeras. 


De bästa resultaten beträffande psykisk hälsa uppnås genom en kombination av mindfulness, fysisk aktivitet och god miljö, visar forskning. Därför arbetar vi (du och jag) hälsofrämjande med:


 • Mindfulnessträning som andningsankare, andrum och mindful rörelse
 • Mindful tapping (en form av egenakupressur/somatisk terapi)
 • Coaching och ett coachande förhållningssätt


Du utvecklar större öppenhet, medkänsla (med dig själv och andra) och förmåga att sätta ord på känslor - men också koncentration, lugn och klarsikt. Få med verksamma metoder för mental och känslomässig balansering, att använda på egen hand. 


Välkommen att boka din första eller fortsatta session.Kontakt: info@eken.one  070-777 62 42

Bessel van der Kolk är psykiater, forskare och författare och verksam inom framförallt behandling av posttraumatisk stress. Mindful tapping baseras på hans och andra forskares och praktikers väl beprövade metoder. Läs mer i Bessels bok, "Kroppen håller räkningen".REFERENSUPPDRAGIndivider

Arbetslivscoaching och omställningsstöd, Velox coach & ledarutveckling

Hälsocoaching i arbetslivsinriktad rehabilitering och omställning, Medborgarskolan och Försäkringskassan

Mentorcoaching av blivande coacher i utbildning, Coach Companion

Mindful Tapping - somatisk terapi som balanserar ANS, autonoma nervsystemet, efter långvarig stress och trauman. Grupper

Hälsofrämjande ledarskap; handledning i öppet/blandat ledarnätverk, Ledarloopen.

Hälsofrämjande personalutveckling; workshop "den goda arbetsplatsen" och löpande inspirationsdagar för en enhet i Göteborgs stad.

Mindfulness och stresshantering i vardag och arbete, uppdrag i arbetslivsinriktad rehabilitering, Medborgarskolan

Projektledning av innovationsprojektet Kulturloop, i samverkan med Almi innovation och Centrum för kultur och hälsa.

Utbildningar i Cochande förhållningssätt på uppdrag av Trygghetsrådet och Medborgarskolan

Utbildning i Cochande förhållningssätt för entreprenörer, terapeuter och andra som på olika sätt stödjer och motiverar människor i sitt arbete.


Utbildningshandledare i ackrediterad coachutbildning enligt International Coach Federation, ICF, för Coach Companion